KETENSAMENWERKING

Het werken in ketens en netwerken is een toenemende ontwikkeling die de noodzaak tot integraliteit benadrukt. Het erkennen en in kaart brengen van systemen binnen een samenwerking helpt ons keuzes te maken en effecten van deze keuzes te kunnen overzien.

Als het over samenwerking gaat worden vaak de begrippen transparantie, verbindend, vertrouwen en gezamenlijk belang benoemd. Iedereen kan hier een eigen betekenis aan geven. Door met elkaar deze begrippen verder uit te diepen en te laden krijg je concreetheid van wat we echt van elkaar verwachten.

Over ons

WElkE DiEnstEn BIEDEN
WIJ NoG?

Inkoop is een combinatie van bouwstenen die je als opdrachtgever kunt organiseren.  Vanuit diverse pijlers in dienstverlening kunnen wij bouwen aan een professionele en resultaatgerichte inkooporganisatie.

Inkoopprofessionalisering

Je kunt alleen ergens naartoe ontwikkelen als je weet waar je staat.
Lees meer

Aanbesteden

De aanbesteding is slechts een procedure om tot een partnerkeuze te komen.
Lees meer

Contract- & leveranciersmanagement

Het is de kunst te zoeken naar balans in belangen en gedeelde doelstellingen.
Lees meer

OPDRACHTGEVERSCHAP
IN Co-CREATIE

Contact