InkOOpprofEssiOnalisEring

“JE kUnt allEEn ErgEns naartOE ontwikkElEn als jE wEEt waar jE staat”

We starten een inkoopprofessionalisering dan ook met het analyseren van de inkoopvolwassenheid van jouw organisatie. We raken hierin alle facetten van inkoop. Van beleid tot mensen en systemen, zowel de harde als de zachte kant. Door herkenbare pijlers te gebruiken vinden we houvast voor elke unieke situatie. Zo ontstaat inzicht en een ijkpunt.

Vervolgens gaan we een doelstelling bepalen. Dit door een visie en ambitie op te stellen waar we naartoe wensen te ontwikkelen. Deze ambitie vertalen we in reële en concrete acties. Niet van 0 naar 100, maar elke dag 1% beter is een duurzame ontwikkeling. Om deze beweging rond te maken gaan we monitoren en bijsturen.

Over ons

WElkE DiEnstEn BIEDEN
WIJ NoG meer?

Inkoop is een combinatie van bouwstenen die je als opdrachtgever kunt organiseren.  Vanuit diverse pijlers in dienstverlening kunnen wij bouwen aan een professionele en resultaatgerichte inkooporganisatie.

Aanbesteden

De aanbesteding is slechts een procedure om tot een partnerkeuze te komen.
Lees meer

Contract- & Leveranciersmanagement

Het is de kunst te zoeken naar balans in belangen en gedeelde doelstellingen.
Lees meer

Ketensamenwerking

Het werken in ketens en netwerken is een toenemende ontwikkeling die noodzaak tot integraliteit benadrukt.
Lees meer

OPDRACHTGEVERSCHAP
IN Co-CREATIE

Contact