Dienstverlening

Onze dienstverlening richt zich op inkoop- & contractmanagement, opdrachtgeverschap en samenwerkingsontwikkeling. Dit doen we vanuit een inkoopvisie die uitgaat van het verbinden van expertises, transparantie en resultaatgerichtheid. Je koopt iets in omdat je erkent dat iemand anders dit effectiever, efficiënter of goedkoper kan.

Een stoïcijnse aanpak
De wijze waarop we kennis en ervaring inzetten kenmerkt zich door een stoïcijnse aanpak. Dit betekent dat vragen centraal staat in plaats van oordelen. We zoeken naar zaken waar we invloed op hebben en laten ons minder leiden door omstandigheden. Vanuit een helikopterview kijkend naar een context en lange termijn denken geeft overzicht om de juiste keuze te maken in het moment.

Over ons

OPDRACHTGEVERSCHAP
IN Co-CREATIE

Contact