Contract- & lEvEranciErsmanagEmEnt

Door actief met contracten en leveranciers aan de slag te gaan organiseren we een lerende samenwerking die voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer toewerkt naar optimalisatie van resultaten. Vaak worden meerjarige contracten afgesloten waar gedurende de looptijd weinig mee gedaan wordt of slechts eenzijdige monitoring plaatsvindt. Een opdrachtgever beoordeelt zijn leverancier op het te behalen resultaat. Door naar een gezamenlijke meerwaarde te zoeken en alle resultaten (dus ook die van de opdrachtnemer) centraal te stellen en te monitoren ontstaan andere gesprekken en mogelijk andere bijsturing. Het is de kunst te zoeken naar balans in belangen en gedeelde doelstellingen.

In onze aanpak starten we met een 0-meting en bouwen vanuit daar verder aan het richten, inrichten en uiteindelijk verrichten van contract- en leveranciersmanagement.

Over ons

WElkE DiEnstEn BIEDEN
WIJ NoG?

Inkoop is een combinatie van bouwstenen die je als opdrachtgever kunt organiseren.  Vanuit diverse pijlers in dienstverlening kunnen wij bouwen aan een professionele en resultaatgerichte inkooporganisatie.

Inkoopprofessionalisering

Je kunt alleen ergens naartoe ontwikkelen als je weet waar je staat.
Lees meer

Aanbesteden

De aanbesteding is slechts een proces om tot een partnerkeuze te komen.
Lees meer

Ketensamenwerking

Het werken in ketens en netwerken is een toenemende ontwikkeling die de vraag om integraliteit van zaken bekrachtigt.
Lees meer

OPDRACHTGEVERSCHAP
IN Co-CREATIE

Contact