AanbESTEDEN

De aanleiding tot een aanbesteding is vaak divers. Het is echter altijd de start van een beoogd resultaat in een nieuwe samenwerking. Vanuit dit perspectief kijken we dan ook naar hetgeen we willen bereiken met een nieuwe samenwerkingspartner. De aanbesteding is slechts een procedure om tot een partnerkeuze te komen.

Binnen aanbesteden zijn er tal van keuzes te maken over de wijze waarop deze route ingericht kan worden. We richten ons op een pad dat het best bijdraagt aan het te bereiken resultaat. Door wet- en regelgeving kan een deel van deze route zijn voorgeschreven (Europees aanbesteden). Hierin brengen we balans tussen letter en geest van de wet en creatieve doelmatigheid.

Over ons

OPDRACHTGEVERSCHAP
IN Co-CREATIE

Contact